image-img_0346backend

Fransanın Afrika siyasəti Çinlə Rusiya ilə toqquşan maraqlar

image-reklam_sirab_01

Fransafrika – Fransa ilə Afrika dövlətləri  – keçmiş müstəmləkələr arasında qeyri-rəsmi münasibətləri sistemidir. Buna görə keçmiş metropoliya neokolonializm metodlarından istifadə edərək Mərkəzi Afrika Qərbdə hərbi-siyasi, iqtisadi və mədəni-ideoloji “mövcudluğunu” qoruyub saxlaya bilmişdir.  Fransa qeyri-rəsmi olaraq Afrikanın mineral ehtiyatlarını və məhsulları üçün dünya bazarında inkişaf etdirmək üçün müstəsna hüquq aldı. Paris də öz növbəsində Fransayönlü siyasət yürüdən Afrika dövlətlərinin avtoritar liderlərinin hakimiyyətdə saxlanmasının təminatçısı kimi çıxış edirdi.

 

 

İkinci Dünya Müharibəsinin sonundan bəri ardıcıl olaraq həyata keçirilən 1939-1945-ci illər dövrünün bir hissəsi kimi. “Frankofoniya” siyasəti Fransa keçmiş Afrika müstəmləkələrində təhsil, mədəniyyət və səhiyyə sahələrində öz dominant təsirini möhkəmləndirərək orada sadiq siyasi elita formalaşdırdı, 1950-1960-cı illərin sonunda soyuq müharibə başa çatdıqdan sonra Fransanın Fransa-Afrika məkanında inhisarçı mövqeyi ABŞ və Çin tərəfindən israrla etiraz edilməyə və Fransa kapitalı tədricən öz mövqelərini itirməyə başladı.

1960-1994-cü illərdə keçmiş müstəmləkələrinərazisində aparıcı dövlət mövqeyini saxlamaq üçünFransa Afrikanın 27 dövləti ilə müdafiə sazişiimzalayıb onlardan 20-nin ərazisində hərbibazaların yaradılması üçün hüquqi baza yaratdı. 1960-cı ildən bəri Fransa müxtəlif hesablamalara görə, Afrikaya 30-dan 50-dək hərbi müdaxilə edib.

XXI əsrdə Fransanın Afrika qitəsi ilə bağlısiyasətinin fərqli xüsusiyyəti onunAvropatəhlükəsizliyini islam fundamentalizmi təhlükəsindəntəmin etməkbəhanəsi ilə Avropa İttifaqı ölkələriniqitəyə hərbi müdaxilələrə cəlb etmək istəyi ölkələrinin onları maliyyələşdirilməsinə cəlb etməkolmuşdur. Lakin Fransanın Avropa İttifaqındakıtərəfdaşları, xüsusən Almaniya bu təşəbbüslərdə özpraqmatik məqsədlərinə onların hesabına nail olmaqistəyini görürlər.

Françafrica layihəsinin ictimai xarakterdaşımaması onunla bağlı korrupsiya qalmaqallarıcəmiyyətdə artan tənqidlərə səbəb olurdu. Beləliklə, Parisin bir sıra Afrika ölkələrində (Kot-d’İvuar, Mərkəzi Afrika Respublikası, Mali s.) təşkil etdiyiFransa hərbi müdaxilələri dövlət çevrilişləripraktikası kəskin şəkildə pislənildi.

Fransanın Afrikadakı təsirinin azalması ilə bağlımüzakirələr 2023-cü ilin iyulunda Nigerdə ​​PrezidentQvardiyasının bir qrup hərbçisinin hərbi çevrilişindənsonra ölkənin silahlı qüvvələri qoşulmasından sonar  yenidən başla. Onlar hakimiyyətə gəldikdən qısamüddət sonra Fransaya uran qızıl ixracınıdayandırdılar, onunla hərbi razılaşmaları pislədilər, həmçinin Parisi müdaxilə etməyi planlaşdırmaqdaittiham etdilər.

2023-cü ilin avqustunda müxtəlif siyasipartiyalardan olan 94 fransız parlamentari prezidentEmmanuel Makrona məktub göndərərək, FransanınAfrikadakı siyasətinə yenidən baxmağa çağırıb Fransanın Afrikadakı iqtisadi, hərbi humanitartəsirinin zəifləməsindən narahatlığını ifadə edərək, eyni zamanda Rusiya, ABŞ Çinin rolugücləndirikldiyin bildiriblər..

Bu gün dünənkiFransa-Afrika” hərbiRusiya-Afrika”, iqtisadiÇin-Afrika ya diplomatikAmerika-Afrikaəvəz edir. Eyni zamanda ŞimaliAfrika ölkələrindəƏlcəzair, Mərakeş, Tunisdə fransıztəsirinin zəifləməsi, eləcə Afrika regionundafrankofoniyanın ingilis dili ilə müqayisədə geriləməsimüşahidə olunur.

Analitiklərə görə, Nigerdə beynəlxalq güclərinroluna gəldikdə, Çinin adı daha çox çəkilir. Bu, Rusiya Çin cütlüyünün mübarizəsinin göstəricisi sayılır.Pekin Afrikanın sahillərində hərbi bazalar yaratmaqniyyətindədir. Çin 2018-ci ildə Afrika ölkələrinə 200 milyard dollarlıq sərmayə qoyub. Odur ki, Nigerdə başverənləri Pekinlə Moskvanın birgə əməliyyatı da saymaq olar.

Qalib Zeynallı

Azərbaycan Universiteti


  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki