image-img-20230531-wa0005backend

İnsanlarda sosiallaşma problemləri niyə yaranır?-GÜLƏR MÜBARİZ YAZIR

image-reklam_sirab_01

Sosiallaşma ən qısa və ümumi ifadəsi ilə fərdlərin yaşadıqları cəmiyyətə uyğunlaşması, cəmiyyətdə yer qazanması, cəmiyyətdəki fərdlərlə dialoq qurması deməkdir.

Sosiallaşmanın kəsilməsi ilə depressiya artdı, yaradıcı düşüncə, sağlamlıq və ümid təəssüf ki, azaldı. Bu səbəbdən texnologiyanın mənfi tərəfləri ilə yanaşı müsbət cəhətlərindən də faydalanmağa çalışan insanlar, onlayn təhsil və fəaliyyətlərlə sosiallaşmağın yollarını axtarmağa başlayıblar.
Fərdlərin ən absurd baxışları və düşüncələri belə hörmətlə, sakit və dinc şəkildə dinlədiyi bir mühitə ehtiyac, xüsusən də heç kimin bir-birini dinləmədiyi günümüzdə gündən-günə artır.
Sosiallaşma ilə fərd cəmiyyətdə daha fəal olur; Cəmiyyətlə problemlərin həlli asandır və vaxt itkisi azdır. İnsanların sosiallaşmadan xoşbəxt olması ağlasığmazdır. Tək yaşayan və kənarla əlaqəsini kəsmiş insanlar; O, pessimistdir, zehni cəhətdən narahatdır və daim həyatla savaşır.
İnsanların təzahür etdiyi fəaliyyət sahələrinə görə sosial münasibətləri növlərə bölmək olar. Bunlar istehsal, iqtisadi, siyasi, estetik, psixoloji, şəxsiyyətlərarası münasibətlərdir. Sonuncu, məsələn, dostluq, yoldaşlıq, sevgi, ailə münasibətləri kimi təsnif edilə bilər. Şəxslərarası münasibətlərdə insan özünü bir şəxsiyyət kimi ən aydın şəkildə göstərir və münasibətlərdə ən çox iştirak edir. İnsanların emosional münasibətləri onların qarşılıqlı cəlbediciliyi və ya əksinə, özgəninkiləşdirilməsi əsasında xarakterizə olunur. Üstəlik, bu cazibə həm psixoloji, həm də fiziki ola bilər. İnsanların münasibətlərində, yəni bir-birinin davranış və hərəkətlərinin xeyirlə şəri dərk etmək nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirilməsində mənəvi münasibətlər də mühüm rol oynayır.
İnsanlar bir-biri ilə ünsiyyət qurarkən nəinki informasiya ötürür və qəbul edir, bir-birini bu və ya digər şəkildə dərk edir, həm də müəyyən şəkildə qarşılıqlı əlaqədə olur. Sosial qarşılıqlı əlaqə insan həyatının xarakterik xüsusiyyətidir. Bizim hər günümüz digər insanlarla forma və məzmunca fərqli bir çox qarşılıqlı əlaqəni əhatə edir. Təsadüfi deyil ki, bir çox tədqiqatçılar sosial-psixologiya elmində qarşılıqlı əlaqə problemlərinin mərkəzi yer tutmalı olduğuna inanırlar. Sosial qarşılıqlı əlaqə həm də ünsiyyətin tərəflərindən biri kimi, bu prosesdə iştirak edən şəxslərin hərəkətlərinə və baxışlarına təsir göstərməyə yönəlmiş ünsiyyət prosesi kimi də nəzərdən keçirilə bilər.
Sosiallaşmaq günümüzün aktual mövzusu və ehtiyacı olsa da,cəmiyyət tərəfindən düzgün anlaşılmayan tərəfləri də vardır.Bütün qarşılıqlı iş proseslərinin,işgüzar ünsiyyətin təməli olan düzgün sosiallaşmaq bəzən gənclərimiz və hətta çox təəssüf ki,orta yaş nümayəndələrimiz tərəfindən düzgün qavranılmır,bəzən şəxsi çıxarlara,bəzən də sırf boş ünsiyyətə meyilliliyə gətirib çıxarır.Bu yalnış təəssüratdan qurtulmağın yeganə yolu maariflənmək və insanlarla empatiya qurmaq bacarığını kamilləşdirməkdir.Hər təşəbbüs,hər istək irəliyə doğru bir addım olacaqdır.
İşıqlı,sosial,maarifpərvər gələcəyə doğru inamlı baxış açısı ilə.


  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki