image-photo-2024-04-27-10-44-36backend

Azərbaycan və qırğız xalqları arasında qarşılıqlıyardım əlaqələri gücləndirilir

image-reklam_sirab_01

Bu gün Qırğızıstan rəsmiləri tərəfindənazərbaycanlıların bu ölkədəki fəaliyyəti yüksəkqiymətləndirilir

Azərbaycanla Qırğızıstan iki coğrafi ərzidə olmasınabaxmayaraq, böyük türk dünyasının aid olan ölkələrarasında uzun tarixi əlaqələri var. Hətta 1924-cü ildəqırğız xalqının görkəmli oğulları K. Tınıstanova, İ. Arabaeva, O. Bolobalaeva s. nümayəndə heyətiŞərqdə Türkdilli xalqların ilk Qurultayında iştirakediblər. Öz növbəsində, vaxtilə Azərbaycanın görkəmlioğul qızları  Üzeyir Hacıbəyov, MüslümMaqomayev, Rəşid Behbudov, Polad Bülbüloğlu, Sara Qədimova dəfələrlə Qırğızıstanda səfərdə olublar. Müasir dövrdə isə Azərbaycanla Qırğızıstan arasındakıuğurlu dövlətçilik münasibətlərinin əsası məhzÜmummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub.Azərbaycanla Qırğızıstan arasında diplomatikmünasibətlər 1993-cü il yanvarın 19-da qurulub. 1995-ci ildə isə Heydər Əliyev Qırğızıstana səfər edib. Qrğızxalqının milli eposuManas”ın minilliyi ilə bağlıkeçirlən tədbirdə işrtirak etmək üçün Ulu ÖndərHeydər Əliyevin başçılıq etdiyi böyük nümayəndəheyəti Qırğızıstana gedb. Heydər Əliyev üç gün budağlıq regionda olub insanlarla görüşüb, eləcə əfsanəvi Manas adı ilə bağlı bütün tarixi yerləri gəzib.Bu da  iki türkdilli xalqlar arasında qardaşlıq dostluğun gücləndirilməsinə dəlalət edir. Qırğızlılarbunu xatırlayır Azərbaycan xalqının bu görkəmlioğlunun xatirəsini həmişə əziz tutur.

Azərbaycan Qırğızıstan Prezidentlərinin qarşılıqlısəfərləri davam edir. Aprelin 24-də daha bir rəsmisəfəri Qırğız Respublikasının Prezidenti Sadır Japarovölkəmizə edib. Prezident İlham Əliyev bu səfər iləəlaqədar mətbuata verdiyi bəyanatda hər il qarşılıqlısəfərlərin həyata keçirilməsi üzrə yaxşı ənənəninformalaşdığını deyib. “Hər bir görüş qarşılıqlıfəaliyyətin, ünsiyyətimizin gücləndirilməsi, eləcə ikitərəfli çoxtərəfli əməkdaşlığın mühümməsələlərinin həlli baxımından əhəmiyyətli dəyərlidir”, – deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. Səfər çərçivəsində keçirilən görüşlərdə imzalanansənədlər razılaşdırlıb ki, qısa müddət ərzindəölkələrimiz arasında ticarət-iqtisadi, mədəni humanitar əməkdaşlıq daha da güclənəcək. Daha sonra, əlbəttə, bu əlaqələr yeni daha yüksək səviyyəyəçatacaq. Əlbəttə ki, bu əlaqələrin inkişaf etməsiQırğızıstandakı diasporumuzun da fəaliyyətinə özmüsbət təsirini göstərəcək.

Xatırladaq ki, repressiya illərində azərbaycanlılarQırğızıstana köçürülərkən qırğızıstanlılar onlara çörək, geyim sığınacaq üçün otaq verib kömək etdiblər. Bu yardım o ağır illərdə həmin insanların həyatını xilasedib. Hazırda Qırğızıstanda Azərbaycan diasporununictimai birlikləri azlıq təşkil etsə , ətrafında buradayaşayan soydaşlarımızın müəyyən hisəsinibirləşdiriblər. Bu baxımdanAzəriİctimai Birliyidaha çox öz aktivliyi ilə seçilir. Diasporla İş üzrəDövlət KomitəsiAzəritəşkilatı ilə sıx əlaqədədir, daim onları diqqət mərkəzində saxlayır. Azəritəşkilatının nəzdində Azərbaycan məktəbi, ansamblıfəaliyyət göstərir, milli-mənəvi, mədəni, dinidəyərlərimiz qorunub saxlanılır.

Qırğızıstandakı soydaşlarımız ölkənin ictimai-siyasiişlərində, biznes sahəsində, fəal iştirak edirlər. Ölkənintanınmış cərrahları, adamları arasında da azərbaycanlılar çoxdur. Bu gün Qırğızıstan rəsmiləritərəfindən azərbaycanlıların bu ölkədəki fəaliyyətiyüksək qiymətləndirilir.

Diasporumuz tərəfindən Qırğızıstandakı universitetlərəəyani vəsait kimi Azərbaycanla bağlı, habelə erməniterrorçuların Azərbaycan xalqına qarşı həyata keçirdiyisoyqırımı əks etdirən H.Əliyev Fondu tərəfindənburaxılmış kitablar təqdim edilir. Diasporumzun nəşretdiyi kitablar Qırğızıstanın dövlət qurumlarına da paylanılır. Yeri gəlmişkən, oradakı diasporumuzErmənilərin Azərbaycan torpağında törətdiyivəhşiliklər tarixi faktlarlakitab nəşr etdirib. Bu kitabagörə Ermənistan Qırğızıstana etiraz notası göndərib.Ümumiyyətlə, Qırğızıstanda Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini, ədəbiyyatını təbliğ edən40-dan çox kitab qırğız, ingilis rus dillərinə tərcüməedilərək işıq üzü görüb. Həmin kitablar Qazaxıstanda bütün Orta Asiya ölkələrində pulsuz yayılıb.Həmçinin Mir Cəlal Paşayevin seçilmiş əsərlərininüçcildli çap olunaraq yayılıb. Həmin kitablarQırğızıstanda iki dövlət mükafatına layiq görülüb.Bunlardan əlavə, “Müasir Azərbaycanın qurucusu, yaradıcısı xilaskarı“, “Dünya siyasətinin zirvəsinifəth edənlər“, “Prezident İlham Əliyev” (1000 səhifəlik) digər kitablar bir neçə dildə nəşr edilərəkQırğızıstanın dövlət qurumları, parlamenti, ali ortaməktəbləri, kitabxanaları arasında yayılıb.

Azərbaycan Qırğızıstanla münasibətlərə çox böyükönəm verir. İnanırıq ki,  xalqlarımız arasında dostluq qarşılıqlı yardım əlaqələri Qırğız RespublikasınınPrezidenti Sadır Japarovun Azərbaycana səfərindənsonra daha da gücləndiriləcək.

Nurullayeva Zenfira İslam qızı
Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin xor ixtisası üzrə müəllimi, Azərbaycan Respublikasının Əməkdar müəllimi

 


  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki