image-photo-2024-04-27-10-44-36backend

COP29-ın Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə müsbətimicinin formalaşmasında rolu

image-reklam_sirab_01

Prezident İlham Əliyev: “COP29 beynəlxalqictimaiyyət tərəfindən Azərbaycana olan böyükehtiramın dəstəyin göstəricisidir

Bu gün dünya miqyasında ekoloji problemlər müşahidəolunmaqdadır. Artıq bu qlobal problemlərin faciəvifəsadları özünü göstərməkdədir. Dövlətlər bununaradan qaldırılması üçün öz potensiallarını ortayaqoymalı həyacan siqnalı çalmalıdırlar. Dünyadaqəbul olunmuş prinsiplər var. Beynəlxalq miqyasdahəmrəylik nümayiş olunmalıdır. Hər bir ölkə qlobalməsuliyyət hiss etməlidir. Bu baxımdan Azərbaycan da özünü bəşəri sivil dünyanın bir hissəsi hesab edir.Elə buna görə keçən il BMT-nin İqlim Dəyişikliyiüzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının29-cu sessiyasının – COP29-un Azərbaycandakeçirilməsi barədə qərarın qəbul olunması dünyadövlətləri tərəfindən çox böyük sevinclə qarşılanıb. Prezident İlham Əliyev 24 aprel 2024-cü ildə ADA Universitetində keçirilən “COP29 Azərbaycan üçünYaşıl Baxışmövzusunda beynəlxalq forumdaçıxışında bu məqamlara da toxunub: “COP29 beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycana olanböyük ehtiramın dəstəyin göstəricisidir. Biz hazırlığın fəal mərhələsindəyik. COP29 çox böyükməsuliyyətdir. Burada söhbət təkcə təşkilatiməsələlərdən deyil, nəticələrin əldə edilməsindən gedir”. Bu, Azərbaycanın trenddən geri qalmamasınınbariz nümunəsidir. COP29-ın Azərbaycanın dünyasiyasətinə əsaslı təsir imkanlarına malik olandövlətlərlə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığıngenişləndirilməsi, beynəlxalq qurumlarda mövqeləriningücləndirilməsinə müsbət təsiri olacaq. CənabPrezident çıxışında COP29-ın əhəmiyyətini belə izahedib: “Biz iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə baxımındanCOP29-un uğurlu olmasını istəyirik. Eyni zamanda, bu, bizim üçün hekayəmizi diqqətə çatdırmaqfürsətidir. Bizim dünyaya deyəcək sözümüz çoxdur.Biz həqiqəti söyləməliyik hesab edirəm ki, evsahibliyi etməyin üstünlüklərindən biri on minlərləqonağın gəlməsi olacaqdır. Onların əksəriyyəti burayailk dəfə səfər edəcək. Onlar iki həftə hətta daha azvaxtda vəziyyəti qiymətləndirmək imkanı əldəedəcəklər. Özlərini necə hiss edirlər, ölkəni necəgörürlər bizim planlarımızın nədən ibarət olduğunuöyrənəcəklər”. Dünyada baş verən iqlim dəyişikliyi iləbağlı bir sıra problemlərin aradan qaldırılmasıistiqamətində Azərbaycanın müxtəlif dövlətlərləəməkdaşlığı müsbət effekt verir. Xüsusən yaşıliqtisadiyyatın yaranması, bu istiqamət üzrə yenibacarıq biliklər haqqında Azərbayca təcrübəsi digərdövlətlər üçün maraqlıdır Azərbaycanda yaşıliqtisadiyyat davamlı olaraq inkişaf edir. Cəmiyyətekoloji problemləri həll etməyə daha davamlıtəcrübələrə keçid etməyə çalışır. Təsadüfi deyildir ki, bu il AzərbaycandaYaşıl Dünya naminə Həmrəylikİli” elan olunub. Yaşıl Dünya naminə Həmrəylik İli” dövlətlərin siyasi qərarlarının ətraf mühitə planetimizə təsirini gücləndirəcəyinə əminik. Bütünbunlarla yanaşı, Azərbaycan yaşıl enerji ilə bağlıbeynəlxalq əməkdaşlığını genişləndirir. Bu baxımdandövlətimizin başıçısı deyib ki, İtaliya bizim ən yaxıntərəfdaşlarımızdan dostlarımızdan biridir: “Avropaİttifaqında nəinki yaxşı etibarlı tərəfdaşdır, bizimçox fəal siyasi əlaqələrimiz var. Mənim İtaliyayasəfərlərim İtaliya Prezidentinin Azərbaycana səfəritərəfdaşlığımızın gözəl nümunəsidir. Bu gün İtaliyaQarabağda Şərqi Zəngəzurda fəaliyyət göstərənaparıcı ölkələrdən biridir. Yaşıl enerji ilə bağlı biz İtaliya şirkətləri ilə işləməkdən məmnun olacağıq”.

COP29 kimi beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsi hər birdövlətin üzərinə çox böyük məsuliyyət qoyur.Azərbaycanda bu günə qədər bir çox beynəlxalqtədbirlər keçirilib təşkilatçılıq baxımından artıqAzərbaycan əhəmiyyətli təcrübəyə malikdir. COP29 da Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə müsbət imicininformalaşmasında əhəmiyyətli rolu olacaq. Bu tədbirlədövlətimiz sülhsevər ölkə olduğunu bir daha dünyayagöstərəcək. Çünki Prezident İlham Əliyevin dediyikimi COP29 sülh prosesinin nəticəsidir: “BudəfəkiCOP-un mövzusu maliyyə olmasına baxmayaraq, evsahibi ölkə olaraq biz gündəliyə bir neçə əlavə edəbilərik belə məsələlərdən biri sülh olacaqdır. Birincisi, ona görə ki, biz məhz sülh prosesi sayəsindəCOP29-a ev sahibliyi etmək hüququ qazandıq. Çünkiburada Ermənistan vetosunu aradan qaldırdı biz qarşılıqlı addımlar atdıq. Burada söhbət təkcə COP-dan ötən dekabrdan getmir. Burada aramızda etimadınyaranmasından söhbət gedir. Çünki ən böyük çağırışqarşılıqlı etimadın olmaması ya onun çox aşağısəviyyədə olmasıdır. COP29-un Azərbaycandakeçirilməsi münaqişənin həll olunmasının sülhdanışıqlarında irəliləyişin nəticəsidir”.

İnanırıq ki, COP29 da Azərbaycan dövləti tərəfindənböyük müvəffəqiyyətlə keçiriləcək. Artıq ötən ilinnoyabrından COP29 dünya mediasının gündəmindədir.Bu tədbir haqqında xarici mediada yazıların verilməsi, eyni zamanda dövlətimizin təbliğatına xidmət edir.Bununla yanaşı, artıq müxtəlif ölkələrin ətraf mühit media ilə bağlı qurumları COP29-a dəstək bəyanatlarıyayırlar.

Azərbaycan tərəfindən irəli sürülmüş yeni təşəbbüslərtərəfdaş ölkələr tərəfindən qəbul olunub icraedilməkdədir. Bu da Azərbaycanın növbəti onilliklərərzində uğurlu sürətli inkişafını təmin edəcəyinəəsas verir.

 

Qasımov Səyavuş Kamran oğlu, Avrasiya Universitetinin Beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki