image-35efba66-d1ab-4989-a99a-160f1ec08ec2backend

Müharibədən sonra yaradılmış Qarabağ Dirçəliş Fondu və “YAŞAT” Fondunda xeyriyyəçiliyin inkişafı

image-reklam_sirab_01

1.YAŞAT fondu

Fond aşağıdakı şəxslərin sosial müdafiəsi sahəsindədövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlərə əlavədəstək verilməsi (maliyyə yardımlarının göstərilməsi digər dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsi) üçünşəffaf, effektiv əlçatan platformanınformalaşdırılması məqsədilə yaradılıb.

‘’Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyününmüdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbiqulluqçulara şəhid olmuş şəxslərin ailələrininüzvlərinə;

işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidməti vəzifələriniyerinə yetirərkən, habelə hərbi əməliyyatlar bitdikdənsonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştiraketməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş dövlətorqanlarının (qurumlarının) .əməkdaşlarına ya həlakolmuş əməkdaşların ailə üzvlərinə

Müharibədən sonra mənim təşəbbüsümlə QarabağDirçəliş Fondu, “YAŞAT” Fondu yaradılmışdır. Azərbaycan vətəndaşları, eyni zamanda, şirkətlərkönüllü olaraq həm Qarabağ Dirçəliş Fonduna, həm“YAŞAT” Fonduna vəsait təqdim edirlər bu vəsaithesabına bu gün yüzlərlə qazi həm Azərbaycanda, həmxüsusilə xaricdə müalicə alır, həyata qayıdır, özsağlamlığını bərpa edir. Bu, bir daha onu göstərir ki, xeyriyyəçilik hər zaman Azərbaycan xalqının ayrılmazəlaməti olubdur. Sadəcə olaraq, buna şərait yaradılmalıidi, dövlət tərəfindən bu siyasət dəstəklənməli idi bugün biz bunu görürük’’

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

2.QARABAĞ DİRÇƏLİŞ Fondu

Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmişərazilərdə dayanıqlı məskunlaşma üçün müasir layiqli həyatın təmin edilməsi, bütün sahələrdəquruculuq-bərpa abadlıq işlərinin aparılması, habelətəhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin rifahındavamlı artmasının dəstəklənməsi məqsədiləyaradılmış qurum. Azərbaycan Respublikasınınprezidenti İlham Əliyevin 4 yanvar 2021-ci il fərmanıəsasında publik şəxs kimi yaradılmışdır.

Qarabağ Dirçəliş Fondupublik hüquqi şəxs kimiyaradılmasının əsas məqsədi AzərbaycanRespublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərininbərpası yenidən qurulması, habelə dayanıqlıiqtisadiyyata yüksək rifaha malik regiona çevrilməsiistiqamətində həyata keçirilən tədbirlərə maliyyədəstəyi göstərilməsini sərmayələrin cəlb edilməsini, bu sahədə dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişafını təminedən, eləcə ölkə daxilində ölkə xaricində zəruritəşviqat işlərini həyata keçirməkdir.

İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dayanıqlıməskunlaşma üçün müasir layiqli həyatın təminedilməsi, bütün sahələrdə quruculuq-bərpa abadlıqişlərinin aparılması, habelə təhlükəsiz yaşayışın, səmərəli fəaliyyətin rifahın davamlı artmasınındəstəklənməsi əsas məqsədlərdəndir.

HÜMBƏTLİ FİRUZƏ–ADPU

image-reklam_opel_02

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki