image-img-20220618-wa0023backend

Kiçik bir ölkə Heydər Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində qısa müddət ərzində dünyada tanınan nüfuzlu bir dövlətə çevrildi

image-reklam_sirab_01

Kiçik bir ölkə Heydər Əliyevin uğurlu siyasəti sayəsində qısa müddət ərzində dünyada tanınan nüfuzlu bir dövlətə çevrildi.

Azərbaycan xalqının taleyində böyük əhəmiyyətə malik elə günlər var ki, həmin vaxtlarda onun gələcək həyatını müəyyən edən mühüm başlanğıcların əsası qoyulub. Belə günlərdən biri də oktyabrın 3-nə təsadüf edir. Həmin gün xalqımız özünün gələcək taleyini, müqəddəratını həll edən seçim etdi. 1993-cü il oktyabrın 3-də ölkəmizdə keçirilən prezident seçkilərində Heydər Əliyev xalqımızın böyük əksəriyyətinin etimadını qazandı. Ulu Öndər 98.84 faiz səslə Azərbaycan Prezidenti seçildi. Heydər Əliyev bu günki Azərbaycan dövlətinin qurucusu olmaqla yanaşı həm də  haqlı olaraq müasir Azərbaycan  parlamentinin banisi sayılır. Sovet dövründə digər sosialist respublikalarında olduğu kimi Azərbaycanda da  parlamentin qəbul etdiyi qanun və qərarlar Kommunist Partiyasının siyasi, iqtisadi və ideoloji məqsədlərini həyata  keçirməyə xidmət  edirdi. XX əsrin 50-60-cı illərində respublikada  milli-mənəvi dirçəliş  istiqamətində  bir sıra ehtiyatlı addımlar atılsa da bu sahədə məqsədyönlü iş Heydər Əliyevin  Azərbaycan  KP MK-nın  birinci  katibi  seçildiyi  vaxtdan  başlandı. Respublikanın rəhbəri kimi  Heydər Əliyev  ilk gündən uzaqgörənliklə bütün dövlət hakimiyyəti orqanlarının, o cümlədən parlamentin işini xalqın iqtisadi və sosial-mədəni tərəqqisinə, milli dirçəliş  siyasətinin reallaşmasına  yönəltdi. O, mahir  siyasətçi kimi  Ali  qanunvericilik orqanının mövcud imkanlarından bacarıqla istifadə  edərək milli oyanışın  və  gələcək  müstəqilliyin möhkəm  təməlini  qoydu.O dövrdə Heydər Əliyev respublikada partiya lideri olmaqla yanaşı  həm də SSRİ  Ali Sovetinin  (VIII-XI çağırışlar)  deputatı,  yuxarı palatanın – İttifaq  Sovetinin  sədr müavini (IX çağırış), habelə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin  (VII-X, XII çağırışlar) deputatı və Rəyasət Heyətinin  üzvü kimi fəaliyyət  göstərirdi.  Onun  təşəbbüsü ilə SSRİ rəhbərliyi   Azərbaycanın  iqtisadi  inkişafı üçün  mühüm əhəmiyyətli beş qərar  qəbul  etdi. İttifaq  Fondundan  bu məqsədlə  respublikaya külli miqdarda  vəsait ayrıldı.Heydər Əliyevin yeritdiyi  kadr  siyasəti bütün sahələrdə olduğu kimi, qanunvericilik  orqanına  da ən bacarıqlı və layiqli  adamların  seçilməsi üçün şərait  yaratdı.  Ali Sovetin  işində böyük dönüş yarandı, parlamentdə ölkə həyatının  müxtəlif  sahələrini əhatə edən yeni daimi  komissiyalar fəaliyyətə başladılar. Respublikanın  iqtisadi,  mədəni və elmi inkişafı üçün  hüquqi  baza  yaradıldı, bu sahələr üzrə  onlarla qanun və qərarlar qəbul edildi.  Heydər Əliyev bu dövrdə respublikada qanunçuluğun möhkəmləndirilməsi istiqamətində də mühüm  tədbirlərin  təşəbbüskarı kimi çıxış edirdi. Heydər Əliyev parlamentarizm  ənənələrinin  inkişafına müstəqilliyimizin qorunub saxlanması, daha da möhkəmlənməsi prizmasından  yanaşır, bu sahəni dövlətçilik  məfkurəsinin  ayrılmaz  tərkib  hissəsi  hesab  edirdi. O, dəfələrlə  qeyd  edirdi ki,  müstəqil Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində  mövcud olmuş Xalq Cümhuriyyətinin  varisidir. Hakimiyyətin mühüm  qollarından  biri kimi  bugünkü Milli Məclis də varislik prinsipinə sadiq  qalaraq parlamentarizm  ənənələrini inkişaf  etdirməkdədir. Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının yaddaşında qurucu və xilaskar dövlət xadimi, ümummilli lider və xalq məhəbbətini qazanan ulu öndər kimi qalıb. Xalqımızın tarixi taleyində, mənəvi, siyasi və ictimai həyatında, dövlət quruculuğunda onun qədər misilsiz xidmətlər göstərmiş ikinci dövlət başçısı və siyasi lider tapmaq mümkün deyil.Bu gün bizim inkişaf səviyyəmiz bu qədər yüksəkdirsə,bu yüksəlişdə  Heydər Əliyevin rolu danılmazdır.Heydər Əliyevin əziz xatirisini hər bir azərbaycanlı yaşadır və yaşadacaq!

Nəsimi rayon sakini Mədinə Xubaliyeva

image-reklam_opel_02

  • whatsapp
  • messenger
  • telegram
  • vkontakte
  • odnoklassniki